Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september.

Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september. Formålet med Klimafolkemødet er helt enkelt at inspirere til handling – både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere. Årets tema i 2020 var ‘Klimahandling nu’. 2020-udgaven var den hidtil største udgave, hvor Klimafolkemødet for første gang var en national begivenhed. Klimafolkemødet fandt sted på KulturØpladsen i Middelfart d. 3.-5. september 2020, hvor to scener dannede rammen for folkemødet, som forbandt borgere, politikere, virksomheder, foreninger og NGO’er.

Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september.

Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september. Formålet med Klimafolkemødet er helt enkelt at inspirere til handling – både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere.

Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september.

Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september. Formålet med Klimafolkemødet er helt enkelt at inspirere til handling – både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere.

Arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder.

Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat som et initiativ under Miljø- og Fødevareministeriet i oktober 2010. Vi arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder. Det gør vi blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører. Forum er et non-profit netværkssamarbejde mellem organisationer på tværs af brancher og sektorer, der handler om at synliggøre fordelene ved bæredygtige indkøb for samfundet, virksomheder og organisationer. Forum er åbent for alle med interesse for bæredygtige indkøb. Medlemskab er gratis, uforpligtende og personligt. Forum driver portalen http://www.ansvarligeindkob.dk/, der samler og formidler viden og værktøjer og best practice cases samt løbende udsender nyheder om bæredygtige indkøb fra ind- og udland. Ydermere driver vi en række temagrupper. Vi har et tæt samarbejde med Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, så flere får gavn af Partnerskabets ambitiøse grønne indkøbsmål.

Arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder.

Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat som et initiativ under Miljø- og Fødevareministeriet i oktober 2010. Vi arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder. Det gør vi blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører.

Arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder.

Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat som et initiativ under Miljø- og Fødevareministeriet i oktober 2010. Vi arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder. Det gør vi blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører.

Vores opgave er at fremme omstillingen af grøn transport i hovedstadsregionen ved at videreformidle viden og erfaringer, igangsætte projekter, indgå partnerskaber og etablere netværk. Elbilsekretariatet arbejder efter den politisk vedtagede strategi om indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur.

Copenhagen Electrics primære opgave er at fungere som sparringspartner og projektinitiator. Vi skaber et tæt samarbejde med virksomheder og kommuner - i og uden for Danmark – og faciliterer indsatsen for den grønne omstilling til e-mobilitet. Visionen er, at Region Hovedstaden er den førende europæiske region, på e-mobilitet i 2030 - en grøn metropolregion til gavn for borgeres sundhed, deres livskvalitet, miljøet og klimaet. Det gør vi med fokus, i vores vedtagede politiske strategi, ved at: Videreudvikle vores videnshub for e-mobilitet i regionen. Samarbejde med kommunerne og virksomhederne i deres omstilling til grøn transport. Udbrede e-mobilitetsløsninger og styrke integreringen af løsningerne i den kollektive transport. Fremme grøn erhvervs- og servicetransport. Omstille af privatbilismen til grønne deleløsninger.

Vores opgave er at fremme omstillingen af grøn transport i hovedstadsregionen ved at videreformidle viden og erfaringer, igangsætte projekter, indgå partnerskaber og etablere netværk.

Copenhagen Electrics primære opgave er at fungere som sparringspartner og projektinitiator. Vi skaber et tæt samarbejde med virksomheder og kommuner - i og uden for Danmark – og faciliterer indsatsen for den grønne omstilling til e-mobilitet. Visionen er, at Region Hovedstaden er den førende europæiske region, på e-mobilitet i 2030 - en grøn metropolregion til gavn for borgeres sundhed, deres livskvalitet, miljøet og klimaet.

Vores opgave er at fremme omstillingen af grøn transport i hovedstadsregionen ved at videreformidle viden og erfaringer, igangsætte projekter, indgå partnerskaber og etablere netværk.

Copenhagen Electrics primære opgave er at fungere som sparringspartner og projektinitiator. Vi skaber et tæt samarbejde med virksomheder og kommuner - i og uden for Danmark – og faciliterer indsatsen for den grønne omstilling til e-mobilitet. Visionen er, at Region Hovedstaden er den førende europæiske region, på e-mobilitet i 2030 - en grøn metropolregion til gavn for borgeres sundhed, deres livskvalitet, miljøet og klimaet.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er for alle offentlige organisationer, der ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem grønne indkøb.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Gennem Partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. I praksis sker det ved, at Partnerskabet udvikler fælles indkøbsmål, som danner grundlag for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler. Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb er baseret på fælles forpligtende grønne indkøbsmål. De er et værktøj til at stille miljøkrav til indkøb, og dermed påvirke markedet og sikre positiv miljøeffekt. Partnerskabet udvikler hvert år nye indkøbsmål og efterser også regelmæssigt de eksisterende mål og opdaterer miljøkravene, hvis der sker noget nyt

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er for alle offentlige organisationer, der ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem grønne indkøb.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Gennem Partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er for alle offentlige organisationer, der ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem grønne indkøb.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Gennem Partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger.