CONCITO - Danmarks Grønne Tænketank

CONCITO er en af Bæredygtige Varebilers samarbejdspartnere – de hjælper os med professionel sparring funderet i solid faglighed og en evidensbaseret tilgang til klimaudfordringen indenfor transportområdet.

CONCITOs formål er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Dette er stadig deres hovedfokus, men samtidig anerkendes nødvendigheden af at se klimaudfordringen som en integreret del af en lang række andre ressource- og bæredygtighedsdagsordner. 

CONCITO tilgang er, at klimaudfordringen skal løses internationalt, men Danmark bør gå foran som et velstående udviklet land, der kan udvikle og implementere grønne løsninger. Det er ved at drive en ambitiøs klima- og energiindsats fremad, at vi kan demonstrere tilgange og løsninger, der potentielt kan have stor effekt globalt. CONCITO har som udgangspunkt, at de klimapolitiske målsætninger kun kan nås gennem partnerskab mellem politikere, erhvervsliv og borgere – stat, marked og civilsamfund.

Læs mere om CONCITOs overordnede fokus, grundholdning og mål i strateginotatet CONCITO som videns- og strategipartner.